دات نت نیوک
مقالات و یادداشت ها

گردشگری شهری

تحلیلی بر جایگاه بوستان جنگلی چیتگر در نظام شهری تهران

31 اردیبهشت 1397 | 16:06
شهر تهران با وجود دارا بودن امکانات ، خدمات و تجهیزات متنوع هنوز از کمبودهای بسیاری (کمی و کیفی ) رنج میبرد. از نظر فضای سبز شهری این کمبودها چشمگیرتر میباشد. منطقه 22 شهرداری تهران واقع در شمال غربی شهر تهران، با 5881 هکتار وسعت (طبق پهنه بندی مصوب ... ادامه

برنامه ریزی استراتژیک توسعه پایدار گردشگری (مطالعه موردی منطقه 22 تهران)

31 اردیبهشت 1397 | 15:59
محمدرضا جدی ثانی * ، محمد ریاحی فر،  پویا پسندیده 3، پرشا کیانی  مجد 4 1-کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست  ، مدیر بوستان جنگلی چیتگر  2- کارشناس مدیریت بحران (امداد در سوانح طبیعی )  3- کارشناس ارشد آمایش سرزمین 4-کارشناس ار... ادامه
آرشیو مقالات